BCD 2/9

Počet istiacich bodov: 14
Do pôvodnej zárubne: Áno
Trieda bezpečnosti: 3
Požiarna odolnosť: Áno
Stupeň utajenia: T (Tajné, 3. trieda)
Zadlabávací zámok: K 113, K 114


  • Dvere so zvýšeným počtom bodov po celom obvode a ďalšie doplňujúce bezpečnostné prvky spĺňajúce III. bezpečnostnú triedu.
  • Dvere odolávajú veľkému namáhaniu, sú vhodné k ochrane veľkých hodnôt.
  • Povrchová úprava: nábytková fólia – pozri Povrchy
  • Odporúčame v kombinácii s:

– bezpečnostnou vložkou FAB 2018 B R1 / 6 ks
– bezpečnostným kovaním R 111, PZ, biely hliník
– panoramatickým kukátkom

Kombináciou dverí BCD 2/9 s bezpečnostnou vložkou vyššej bezpečnostnej úrovne – GEGE, MUL-T-LOCK, EVVA a bezpečnostnou zárubňou vzniká absolútne postačujúce riešenie ochrany objektu /bytu/ bez kompromisov.