BCD 2/9/4 TR

Počet istiacich bodov: 15
Do pôvodnej zárubne: Nie
Trieda bezpečnosti: 4
Požiarna odolnosť: Áno
Stupeň utajenia: PT (Prísne tajné, 4. trieda)
Zadlabávací zámok: K 114


  • Dvere trezorového typu, tvorené spevnenou, zváranou mnoho-vrstvovou konštrukciou z viacerých druhov materiálu, doplnená kalenými platňami, zväčšená hrúbka dverí.
  • Vhodné na ochranu napríklad bánk, pôšt, počítačových učební a podobne.
  • Je ich potrebné kombinovať s bezpečnostnými prvkami (vložkou a kovaním) tej najvyššej bezpečnostnej úrovne. Dodávajú sa výlučne spolu s bezpečnostnou zárubňou.
  • Cena sa stanovuje individuálne podľa konkrétnej požiadavky zákazníka.