Okna ideal 4000

IDEAL 4000®

70 mm stavebná hĺbka

Milióny použití, tento systém boduje vďaka svojej dobrej a overenej stabilite ako aj rozmanitosti dizajnu.

Voliteľne vyššia bezpečnosť

Aj v prípade systému IDEAL 4000 sa môže použiť technika lepenia: lepené okenné sklá zabezpečujú vyššiu ochranu pred vlámaním a zostávajú stabilnejšie.

Technické detaily

 • 70 mm stavebná hĺbka
 • Uf=1,3 W/m²K
 • Uw=0,99 W/m²K so štandardným izolačným trojsklom s Ug=0,6 a Psi=0,040 W/mK
 • Uw=0,76 W/m²K najlepší možný variant s izolačným trojsklom s Ug= 0,4 a Psi = 0,030 W/mK
 • do triedy ochrany pred vlámaním RC2
 • ochrana proti hluku do 45 dB (trieda ochrany proti hluku 4)
 • do presklenia 41 mm
 • dostupné s mnohými dekoračnými fóliami
 • dostupné s hliníkovými klipmi aluskin (veľmi veľká farebná rozmanitosť)
 • plošne odsadený variant, poloodsadený variant, variant roundline
 • 5-komorový profil
 • je možné neviditeľné odvodnenie
 • voliteľná technológia bonding inside (technológia lepenia)